Events

Vi hjælper virksomheder og organisationer med at holde events, der samler relevante interessenter om jeres mærkesager, mennesker, produkter og resultater.

Vi tilrettelægger events, der tager udgangspunkt i jeres behov. Det giver jer mulighed at møde kunder, samarbejdspartnere, meningsdannere og andre vigtige interessenter på nye positive måder. Desuden kan en event også være en god PR-platform.

Vi hjælper jer med at være det gode selskab, og vi er med hele vejen fra idé til afvikling. Vi håndterer alt fra invitationer til koordinering ned til mindste detalje med alt fra online markedsføring af event, invitationer, fysiske rammer, indretning samt PR både før og efter.

En event kan være alt fra konkurrence, åbent hus arrangement, gå-hjem-møde, produktlancering, temadag, workshops, konferencer m.m.

Let's talk, fill out the form

Latest news from the blog