Erfarne folk i Advisory Board

Vi har fået to erfarne rådgivere og bestyrelsesfolk fra specialistvirksomheder og SMV’er i vores Advisory Board. Deres opgave er at gøre kommunikationsbureauet endnu mere relevant for ejerledere og specialistvirksomheder.

Ib Paaskesen og Anders Delcomyn Larsen har solid erfaring med rådgivnings- og bestyrelsesarbejder i den slags specialistvirksomheder, som Grønbech gør synlige og succesfulde ved at fortælle deres gode historier.

Sammen med de to Advisory Board medlemmer vil vores direktør, Susanne Lindø, skærpe og forfine bureauets egen storytelling, kundebetjening, salg og team.

Ib Paaskesen fra Humlebæk og Anders Delcomyn Larsen fra Aalborg har drevet egen virksomhed og haft omfattende ledelsesopgaver igennem mange år. I dag er de bestyrelsesformænd, -medlemmer og rådgivere i netop den type specialistvirksomheder, som Grønbech PR og kommunikation er vant til at arbejde for.

”Ib og Anders er et godt match til Grønbech, da de kender den type virksomheder, som vi er bedst til at styrke med PR og kommunikation. De kender behovet for storytelling og synlighed online og i medierne hos specialistvirksomheder og hos de dygtigste ejerledede virksomheder,” fortæller Susanne Lindø og fortsætter:

”De er begge meget erfarne, men også meget forskellige, så de supplerer hinanden rigtig godt. Vi har aftalt, hvordan vi skal arbejde med strategi og vækst hos Grønbech i de kommende år. Men i de seneste uger har vi naturligt nok haft en lidt anden dagsorden. Her viser Ib og Anders’ erfaring og konstruktive tilgang sig også at være meget værdifuld.”

Synlighed online under Corona-epidemien

Advisory Boardet inspirerer Susanne Lindø til, hvordan kommunikationsbureauet navigerer i den usikkerhed, som Corona-epidemien har skabt, og hvordan vi tilbyder effektiv kommunikation for små og mellemstore specialistvirksomheder i den nye virkelighed:

”Krisen medfører, at alle må tænke mere virtuelt, og derfor er det uhørt vigtigt for virksomhederne lige nu at være synlige online og have styr på deres web-kommunikation og sociale medier, så de står stærkere,” siger Ib Paaskesen.

Susanne Lindø er også sikker på, at den igangværende krise stiller nye krav til, hvordan de små og mellemstore virksomheder bruger deres muligheder for at kommunikere med omverden:

”En af konsekvenserne af krisen bliver, at også specialistvirksomhederne skal være meget mere synlige online. For det er her, deres medarbejdere, kunder, netværk og samarbejdspartnere er. De virksomheder, som har en hjemmeside, der er up-to-date, og som løbende fortæller gode historier på web, i nyhedsbreve, på sociale medier og på deres egen YouTube-kanal, står langt stærkere end virksomheder, som satser mest på den fysisk kontakt.”

Effektiv PR og kommunikation for specialister

Ifølge Ib Paaskesen og Anders Delcomyn Larsen er Grønbechs styrke netop at give mellemstore specialistvirksomheders synlighed online og i medierne:

”Grønbech er i dialog med mange forskellige specialistvirksomheder, ejerledere og startups og kan se, hvilken kommunikation der gavner deres forretning mest. Samtidig forstår Grønbech virksomhederne og deres kunder og sætter præcist ind med de gode historier om, hvad der gør virksomhederne unikke. De gode historier bliver fortalt på de kanaler, som gavner forretning bedst muligt,” siger Anders Delcomyn Larsen.

I vores Advisory Board har både Ib Paaskesen og Anders Delcomyn Larsen store ambitioner for, hvordan de bidrager til udviklingen af kommunikationsbureauet:

”Jeg kan særligt bidrage til sparring om Grønbechs forretningsudvikling, så kommunikationsbureauet står stærkere på markedet på den lange bane. Som Advisory Board skal vi rykke tættere sammen i denne tid både telefonisk og virtuelt og stadig være synlige udadtil. Og vi skal dele viden med hinanden og lade os inspirere gennem netværk i branchen,” siger Ib Paaskesen.

Anders Delcomyn Larsen peger også på udvikling af bureauets kompetencer:

”I Grønbech Advisory Board vil jeg sikre, at bureauet har de rette kompetencer, så vi kan udvikle os og om fem år fremstå mere attraktivt over for flere nye kunder. Samtidig ser jeg gerne, at vi med tiden får mere aktivitet på kryds af lande og bliver mere internationale. Eksempelvis for kunder i Danmark, der har eksport i udlandet.”