Styrker toårig hf’s image

Grønbech hjælper hf2net med PR, webkommunikation, nyhedsbreve, PA, kampagner og annoncering. Hf2net er et netværk for 10 hf-kurser, der alle har den toårige hf-uddannelse som arbejds- og interesseområde.

En af netværkets målsætninger er at øge centrale nøglepersoners kendskab til, og indsigt i, toårig hf for at styrke den gymnasiale uddannelses image og rammevilkår. Hf2net ønsker, at toårig hf anerkendes for sine kerneværdier og rolle i den samlede ungdomsuddannelse, så uddannelsen har gode rammer for at kvalificere unge til videre uddannelse og karriere.

Fx har vi som optakt til gymnasiereformen arrangeret politikerbesøg på hf-kurserne, udformet kronik og opnået mediedækning om hf’s særlige evne til at løfte drenge og elever med ringe resultater fra folkeskolen.

Resultater

Med en aktiv kommunikationsindsats er hf2net med til at påvirke den uddannelsespolitiske dagsorden. Det sker gennem politikerbesøg, konferencer, møder med nøglepersoner, kronikker, debatindlæg og artikler. På den måde øges kendskabet til toårig hf’s evne til at udklække mønsterbrydere, løfte eleverne til et højere karakterniveau end forventet og at være den ungdomsuddannelse, der er bedst til at uddanne drengene.