Effektiv dialog med medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere

Hvert minut tæller i en krisesituation.

Det er afgørende for din virksomhed, at dine medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere er opdateret på, hvilken indflydelse en opstået krise har for din forretning – om nye retningslinjer og arbejdsgange eller om nye forretningstiltag, som krisen afstedkommer. 

 

Tiltag, som måske kan gøre forskellen på, om din virksomhed kommer godt eller skidt ud på den anden side.

Under Corona-krisen blev virtuelle møder en naturlig del af den måde, vi kommunikerer på. Der findes flere gode digitale mødeplatforme:

Microsoft Teams
Google Meet 
Zoom

Microsoft Teams er integreret i Office 365-pakken, hvor man online kan holde gruppemøder, dele dokumenter, chatte osv. Google Meet er en tilsvarende platform drevet af Google. Desuden finder du også platformen Zoom.

Otte gode råd til vellykkede online-møder og/eller webinarer

  • Vælg din foretrukne digitale mødeplatform og lær den at kende
  • Tjek, at lyd og billede er i orden
  • Lav et manuskript eller en dagsorden
  • Brug billeder og visualiseringer
  • Hold generalprøve
  • Inviter i god tid
  • Henvis til mere information og/eller nyhedsbrev
  • Sig pænt tak

Webinar

Foruden de egentlige mødetjenester kan din virksomhed have behov for at holde webinarer. Et webinar kan erstatte et fysisk undervisningsforløb eller et medarbejdermøde med mange deltagere, hvor det er vigtigt, at alle får samme besked/oplevelse på én gang, men hvor en egentlig dialog ikke er det vigtigste. Der er dog mulighed for at interagere med mødelederen via chat/mail mv.

Der findes forskellig software, du kan benytte – fx GoToWebinar, Crowdcast og Zoom.

Working Virtual

Endelig vil vi henvise til tjenesten Working Virtual, der er en platform, som lærer dig mere om at holde effektive møder digitalt. For selv om de digitale mødetjenester er meget hjælpsomme i disse tider, har de også en række begrænsninger. Der er sociale begrænsninger, der kan være kulturelle og geografiske udfordringer, ligesom de fleste virksomheder har forskellige vaner og måder at strukturere materiale på.

Tilbage til gratis guide – alle trin

Lad os tale sammen, udfyld formularen

Aktuelt