Krisekommunikation

Vi lever i en tid med krig, klimakrise, woke-bølge, kontinuerlig aktivisme og uforudsigelighed.  Måske rammer en krise netop din virksomhed, hvor din virksomhed ser ind i en mindre ordrebeholdning, eller I får svært ved at tiltrække medarbejdere som følge af en shitstorm.

Uanset situationen, så kan krisen true jeres virksomhed, image og/eller råderum.

Kriseberedskabet

Uanset situationen, så er overblik over situationen og jeres handlemuligheder, evnen til at træffe beslutninger og til at kommunikere vigtigere end nogensinde før.

Det vil sige, at der er brug for et kriseberedskab og en gruppe til at håndtere krisen – typisk jeres ledergruppe, direktion og bestyrelse. Denne gruppe må tale sammen og aftale, hvordan I mødes, og hvordan I arbejder med at løse krisen mellem møderne. Eksempelvis, hvilken hjælp fra medarbejdere og samarbejdspartnere der skal sikres.

Seks gode spørgsmål i kriseberedskabet:

 
  • Sagen kort og fakta?
  • Hvordan løser vi/minimerer vi krisen?
  • Hvem gør hvad/hvornår?
  • Hvem er de vigtigste interessenter?
  • Hvordan kommunikerer vi?
  • Hvornår mødes vi igen?

Sagen kort og fakta?: Skaf jer overblik over, hvad den kritiske situation i værste fald betyder, hvilken udvikling der er sandsynlig, og hvordan I løbende måler, hvor henne i krisens udvikling I befinder jer.

Hvordan løser vi/minimerer vi krisen?: Spørg jer selv, hvad I kan gøre for at minimere og afhjælpe krisen, og hvilke eventuelle positive effekter I kan opnå. Sæt realistiske mål.

Hvem gør hvad/hvornår?: Aftal arbejdsfordeling og deadlines, samt hvordan I holder hinanden orienteret om udviklingen.

Hvem er de vigtigste interessenter?: Husk at få talt om, hvem der berøres mest af den kritiske situation, og hvordan I sikrer relationerne til f.eks. investorer, medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere. Identificer eventuelle ’fjender’, der kan have interesse i at genere jeres virksomhed i medierne, og læg en plan for, hvordan i imødegår dette. Vær ikke bange for at kommunikere om jeres udfordringer, og hvordan I arbejder med at løse dem. Tavshed fører kun til spekulation, rygter og usikkerhed. Åbenhed signalerer troværdighed. Desuden kan også en bredere offentlighed have interesse i, hvad der foregår hos jer, og i at lære af, hvordan I tackler situationen.

Hvordan kommunikerer vi?: I en krisetid er ressourcerne og tiden ofte knap. Så overvej, hvordan eksisterende kommunikationskanaler som web, nyhedsbrev, sociale medier, lokale medier, fagblade og andre kanaler, som I plejer at bruge, kan anvendes bedst muligt.

Hvornår mødes vi igen?: Aftal næste møde og gå i gang med arbejdet.

Husk, at krisen driver over: Før eller siden driver den nuværende krise over. Det, som står tilbage, er, hvordan I som virksomhed og ledelse håndterede situationen: Var I dygtige til at navigere i krisen og afværge de værste konsekvenser? Få lukket ned på en ordentlig måde? Se og gribe nye muligheder? Håndhæve jeres virksomheds ånd og traditioner? Sikre jeres relationer og samarbejde? Udvise mod, samfundssind, empati?

Tilbage til gratis guide – alle trin

Lad os tale sammen, udfyld formularen

Aktuelt