IR

Investor Relations – IR – handler både om at opfylde sine oplysningsforpligtelser og om at sikre virksomhedens adgang til kapital gennem et åbent og tillidsfuldt forhold til aktionærer, analytikere, presse og andre vigtige aktører. 


Her spiller relevant, rettidig og forståelig kommunikation en meget vigtig rolle.

De mulige kanaler for kommunikationen er talrige. Fra virksomhedens meddelelser til markedet over fx hjemmeside, aktionærmagasiner, web-baserede nyhedsbreve, PR, kapitalmarkedsdage og roadshows.

Grønbech PR og kommunikation har mange års erfaring med at vælge de kommunikationskanaler og -værktøjer, der passer bedst til den specifikke børsnoterede virksomhed, så både de gode og de knap så gode nyheder præsenteres rettidigt, troværdigt og forståeligt.

Vi planlægger og gennemfører generalforsamlinger for virksomheder, bistår med offentliggørelse af del- og helårsresultater samt arrangerer tele- og videokonferencer og livestreaming på internettet.

Lad os tale sammen, udfyld formularen

Aktuelt