Employer branding tiltrækker og fastholder medarbejdere

Employer branding virker. Det bliver nemmere at tiltrække og fastholde gode medarbejdere, når din virksomhed er kendt som en af de bedste arbejdspladser inden for jeres branche.

Nye medarbejdere får nemmere ved at få øje på muligheden for et job hos dig. Stoltheden og loyaliteten blandt dine medarbejdere bliver også større, når virksomheden er kendt og anerkendt. Her giver vi nogle gode råd om og eksempler på, hvordan du kan arbejde med at markedsføre din virksomhed som en god arbejdsplads.

Markedsføring af virksomheden som arbejdsplads

Employer branding går ud på at påvirke en omverdens holdning til din virksomhed som arbejdsplads. Formålet er som regel, at tiltrække, fastholde og udvikle gode medarbejdere. Det kan du eksempelvis gøre ved at fortælle gode historier om:

• Projekter, I deltager i
• Resultater, I opnår
• Jeres strategi og fremtidsudsigter
• Udfordringer, som I møder og løser
• Forskel, I gør for kunderne, medarbejderne og lokalsamfundet
• Kulturen i virksomheden, og hvordan den kommer til udtryk

Det handler dybest set om at markedsføre virksomheden. Og jo mere du kan lade kunderne, medarbejderne og de gode eksempler tale for sig selv, jo mere autentisk, troværdig og effektiv bliver denne markedsføring. Jo mere du kan gøre dine medarbejdere og dit netværk til gode ambassadører for din virksomhed, jo bedre virker det.

De fleste mennesker foretrækker at søge et job hos en virksomhed eller en organisation, som er anerkendt for at være en god arbejdsplads. Nogle hører måske om din virksomhed gennem netværk, mens andre følger den i medierne og på sociale medier. Vil du tiltrække nye, dygtige medarbejdere, skal du være skarp til at fortælle den gode historie om arbejdspladsen. Det skal være på en måde, som vækker kommende medarbejderes interesse.

Læs mere om her, hvordan du gør dine medarbejdere til digitale ambassadører for virksomhedens brand.

Gør din virksomhed synlig for at tiltrække og fastholde dygtige medarbejdere

De gode historier kan bruges på jeres web, jeres profiler på sociale medier som Facebook og LinkedIn og som små videoklip på YouTube. Og i PR-aktiviteter, hvor I opnår redaktionel omtale i fagblade, lokale medier og landsdækkende nyhedsmedier.

Rekruttering og fastholdelse med gode historier

Det gør en kæmpe forskel, når I en eller to gange hver måned får lavet og publiceret bare én lille god historie, som illustrerer emnerne ovenfor.

Resultatet vil være en løbende online fortælling om, hvad I udretter og er optaget af i din virksomhed. Men også hvordan I arbejder, og hvordan I er. Det gør en kæmpe forskel for medarbejdernes stolthed og loyalitet, at virksomhedens gode historier bliver synlige. Sådan som eksempelvis Høyrup & Clemmensen har oplevet det.

Det gør også et rigtigt godt indtryk den dag, I har et stillingsopslag på jobportalerne og på jeres egen web, Facebook og LinkedIn. Når din virksomhed er kendt og anerkendt, vil I formentligt også få flere interesserede gæster på jeres stand ved den lokale jobmesse. Ansøgerne kan bedre se sig selv som mulige nye medarbejder hos jer, når de har en fornemmelse af, hvad der foregår i virksomheden. Sådan som de eksempelvis kan få det på Odin Engineerings nye web og sociale medier.

Strategisk kommunikation, rekruttering og branding

Udover at tiltrække og fastholde de gode medarbejdere skal du også sikre dig, at kunder og samarbejdspartnere løbende hører om din virksomhed og har jer top-of-mind, når de skal bruge jeres produkter og serviceydelser. Employer branding rammer også kunder og samarbejdspartnere, som gennem jeres gode historier får et tydeligere billede af, hvem I er, og hvordan I arbejder.

Det betyder, at employer branding også kan være et led i den generelle markedsføring, selvom du ikke oplever problemer med at tiltrække og fastholde gode medarbejdere. Som eksempelvis Skou Gruppen, der bruger det i YouTube film på web og på LinkedIn.

Lad os tale sammen, udfyld formularen

Aktuelt