“Grønbech har hjulpet os med at lave meget bedre videoer. De er superkorte, og al bullshit er skåret væk. Og vi kan se, at de virker godt på LinkedIn og Facebook.” siger Frank Ewert, Executive Cognito

Kommunikationsstrategi uden bullshit

“Grønbech har hjulpet os med at lave meget bedre videoer. De er super korte, og al bullshit er skåret væk. Vi kan se, at de virker på LinkedIn og Facebook,” siger direktør Frank Ewert fra Executive Cognito, der er et direktør- og bestyrelsesnetværk om samarbejdet med os.

Executive Cognito har eksisteret i knap syv år og faciliterer netværk for direktører og bestyrelsesmedlemmer. Executive Cognito opererer med små netværksgrupper, der er nøje sammensat, så medlemmerne komplementerer hinanden og hjælper med at løse problemstillinger. Alle netværksmøder er ledet og faciliteret af Executive Cognito, så der er ikke tale om en kaffeklub. Netværksmøder hos Executive Cognito bidrager konkret til at gøre det enkelte medlem bedre til at løse de udfordringer, han eller hun møder i sin hverdag.

Storytelling som gør forskellen synlig

At vise, hvordan en virksomhed adskiller sig fra konkurrenterne i et brandvarmt marked, er en kerneopgave for Grønbech PR og kommunikation. Synlighed alene er ikke nok, virksomhedens særlige DNA skal træde frem.

“Vi vil gerne have fortalt, hvordan vi differentierer os fra ‘konkollegerne’,” fortæller Frank Ewert og uddyber:

”Det synes vi, Grønbech har været gode til at hjælpe os med. Jeg synes, vi har fået en bedre synlighed i forhold til vores kundegrundlag på LinkedIn. Det har været vores fokus at styrke vores profil i forhold til awareness og i forhold til konkrete kunder. Vi er også blevet introduceret til Facebook, som vi ikke troede var et medie for os. Men vi har lært, at vores kunder også findes der. Alt i alt fornemmer vi, at vi har fået noget mere synlighed, særligt på LinkedIn.”

Grønbech forstår, hvad vi laver

“Det betyder rigtig meget, at Grønbech har en dyb forståelse for vores forretning. Vi har tidligere brugt nogle andre kommunikationsfolk, og man kan godt undre sig over, at folk, der lever af at rådgive andre om kommunikation, ikke selv magter det,” fortæller Frank Ewert.

Hos Executive Cognito forventer de at møde kvalificeret sparring, når der skal tales kommunikationsstrategi på sociale medier. Når de har overvejelser og tvivl, fortæller Frank Ewert, er det faktisk dejligt at blive mødt med et stålfast: “Det er sådan her tingene er, når man kommunikerer,” fra Grønbech.

“Det virker, som om de taler ud fra en erfaring. Det er også det, vi har købt ind på,” siger han.

Korte og effektive videoer

Video er uundværligt på sociale medier, fordi algoritmerne favoriserer indlæg med video. Der kan ofte siges mere i en to minutters video end i et langt skriftligt indlæg.

Men det med de to minutter (eller mindre) er vigtigt. For moderne menneskers opmærksomhed og tålmodighed er blevet mindre i takt med, at sociale medier er blevet større. De videoer, Grønbech producerer for Executive Cognito, er korte og helt blottede for udenomssnak.

Direktører og bestyrelsesmedlemmer, der er med i Executive Cognitos netværksgrupper, fortæller, hvorfor de er glade for medlemskabet. Eller Executive Cognito fortæller selv, hvad deres kerneydelse går ud på. Punktum. Frank Ewert siger:

“Grønbech har hjulpet os med at lave meget bedre videoer. De er superkorte, og al bullshit er skåret væk. Og vi kan se, at de virker godt på LinkedIn og Facebook.”