Analyse

Inden vi udformer en strategi for en virksomheds kommunikation, er det vigtigt både at kende udgangspunktet, målsætningerne og målgruppen. 


Derfor tilbyder vi at kortlægge jeres interessenter og deres opfattelse af virksomheden. Alternativt kan vi tage udgangspunkt i virksomhedens hidtidige kommunikation og synlige effekter heraf.

Viden fra analyser og status bruger vi til at lave en målrettet og effektfuld kommunikationsstrategi.

Vi har praktisk erfaring med og metoder til:

  • Interessentanalyse
  • Imageanalyse
  • Målgruppeanalyse
  • Kommunikationsanalyse
  • Kundetilfredshedsundersøgelse
  • Webanalyse
  • Markedsanalyse
  • Effektmålling
  • Hall test

Let's talk, fill out the form

Latest news from the blog