Når vi får lov  til at varetage jeres markedsføring, opnår I synergi mellem de enkelte markedsføringsaktiviteter og kampagner, som virker og styrker jeres image og potentiale.

Vi bruger vores erfaring med både B2B og B2C markedsføring til at rådgive jer om, hvordan målrettet og effektiv markedsføring kan styrke forretningen.

Vi udformer strategier for markedsføring, der tager afsæt i jeres behov, værdier, mission og vision, og som kan positionere jer på en effektiv måde.

Typisk vil effektiv markedsføring indeholde en bred palette af aktiviteter såsom PR, annoncering, events, kampagner og annoncering på sociale medier , employer branding samt hjemmeside og nyheder på web.

Magasiner, bøger, brochurer og flyere

Nogle gange er det også en fordel at fortælle sine historier gennem kundemagasiner, i bøger, brochurer og flyere.

Vi tager os af redaktion, tekstproduktion og billeder. Desuden arbejder vi sammen med nogle af landets bedste om design og produktion – sådan at du får et kvalitetsprodukt, som er til at betale.

I den seneste tid har vi fx lavet fugtguide til Drytech, bog om Steni Vision for LBB3, kundemagasin til Nordrør VVS og Lund Elmer Sandager samt flyer til Erri Byg.