Camilla Heyde

Camilla er regnskabs- og servicemedarbejder hos Grønbech. Du kan spørge Camilla om betalinger og faktura. Desuden er det hende, som sørger for vores frokoster, mødeforplejning og meget mere.