PR og storytelling for tyske virksomheder

Sammen med SØRENSEN Connecting Markets hjælper vi dygtige tyske virksomheder godt i gang med markedsføring, onlinekommunikation og PR i Danmark.

Mange tyske specialistvirksomheder kigger mod Danmark for at etablere egne datterselskaber – og på den måde få en fod indenfor på det skandinaviske marked. Det er relativt nemt og billigt at etablere virksomhed i Danmark, som har stabilitet, velstand og et højt uddannelsesniveau. Det tiltaler tyske virksomheder samtidig med, at de danske rammebetingelser er yderst attraktive.

Med etableringen i Danmark kommer også behovet for en dansk hjemmeside, tilstedeværelse på sociale medier og i relevante faglige medier og onlinefora. Desuden kan PR give redaktionel omtale og dermed synlighed og boost til de nyetablerede danske teams.

Erfaren virksomhedsservice for tyske virksomheder

Benny Egholm Sørensen driver SØRENSEN Connecting Markets, som guider virksomheder på vej ind i Skandinavien til en forståelse af hele processen fra love og rammer, praktisk etablering til kultur og kommunikation. Undervejs i processen sætter han også virksomhederne i forbindelse med udvalgte kommuner, som er ønsker at etablere nye arbejdspladser. Benny Egholm Sørensen har besluttet at henvise til Grønbech, når det drejer sig om de nye datterselskabers PR og kommunikation:

”Nogen kontakter er need-to-have. En bankforbindelse og en revisor for eksempel. Men vi tilbyder en fuld pakke, og der skal også markedsføring og kommunikation ind i billedet. Her er det vigtigt, at tingene kommer i flow. Der skal være dynamik i det, vi tilbyder,” siger han.

Grønbech i SØRENSEN Connecting Markets circle of trust

”Når det gælder mine samarbejdspartnere, så kigger jeg på det, som folk gør, fremfor det, de siger. Om menneskene bag er autentiske,” fortæller Benny Egholm Sørensen.
”Jeg bringer mennesker sammen i det, man kan kalde circles of trust. Det er vigtigt for mig, at de tyske erhvervsledere, der har tillid til mig, præsenteres for super mennesker, man gerne vil have et godt forhold til. Grønbech har den attitude. De har tysksproglig forståelse og stor indlevelsesevne i kundernes behov,” siger han.

Indgangen til Skandinavien ligger i Danmark

Benny Egholm Sørensen og SØRENSEN Connecting Markets bygger bro for tyske virksomheder til det danske og skandinaviske marked. Det meste af hans karriere har handlet om Tyskland. Han har tidligere arbejdet som blandt andet Danish Trade Officer for det danske Erhvervsministerium. I 1994 etablerede han virksomheden SØRENSEN Connecting Markets, der i dag har egne afdelinger i Hannover, Flensburg og Silkeborg.

Til opdragsgiverne hos SØRENSEN Connecting Markets hører blandt andet Erhvervsministeriet i Niedersachsen og diverse Industrie- und Handelskammer i primært Nordtyskland, men Benny Egholm Sørensens vidtforgrenede netværk strækker sig overalt i Tyskland.

”Når det ikke er coronatid, lever jeg et liv på Autobahnen. Vi er desuden repræsentant for det store tyske virksomhedsnetværk BVMW med knap 1 mio. medlemsvirksomheder. Der er 340 kontorer i dette virksomhedsnetværk i Tyskland, og man kender mig på alle disse kontorer,” siger han og fortsætter:

”Hvad vi kan hjælpe virksomhederne med, afgøres af, hvor de er i deres livscyklus. Jeg er pragmatiker. Det, jeg kan tilbyde, bygger på min erfaring, egne topprofessionelle eksperter og et netværk af dygtige fagfolk, som kan levere netop det, som virksomhederne har brug for. Det betyder rigtig meget, at etableringen på nye markeder sker på et oplyst grundlag, med en klar strategi og en dygtig eksekvering.”

I Danmark er markedsføringen digital

Når de tyske virksomheder er i den første opstartsfase, er de ikke optaget af markedsføring, men af at får bureaukratiet på plads. Når timingen er rigtig, begynder Benny Egholm Sørensen og SØRENSEN Connecting Markets at tale med dem om kommunikation og markedsføring:

”Tyskerne er ikke vant til den grad af digitalisering og det vidt forgrenede net af branche- og nichemedier, som vi har i Danmark. De er vant til en meget mere traditionel form for markedsføring end den, der virker her i landet og til en vis grad i hele Skandinavien. Det forstår Grønbech både at forklare og føre ud i livet,” siger Benny Egholm Sørensen og fortsætter:

”I Tyskland kan man stadig ikke undvære papirbrochurer, og mine kunder sender mig tykke kataloger at bladre i. Man er meget mere faktuelt og kringlet kommunikerende. I Danmark er vi gode til at omsætte kommunikation til noget, modtagerne kan bruge. Det er herligt for mig, at mine kunder uopfordret kommer og fortæller mig, at de er glade for samarbejdet med Grønbech. Der bliver skabt noget, de er tilfredse med.”