Online markedsføring giver synlighed

Nyheder på web, sociale medier og i nyhedsbreve skaber synlighed om Sparringspartnerne

Non-profitforeningen Sparringspartnerne samarbejder med os om at skabe synlighed for det professionelle netværk, der giver gratis og kompetent sparring til iværksættere og SMV’er.

Grønbech hjælper således med at opdatere foreningens hjemmeside og markedsføre events via web, sociale medier samt nyhedsbreve og gennemfører lejlighedsvis PR-aktiviteter, som giver foreningen synlighed i medierne.

Markedsføring af høj kvalitet

”Vi er meget glade og tilfredse med vores samarbejde med Grønbech”, fortæller Sparringspartnernes formand Niels Buchholst og tilføjer:

”De leverer en faglighed af høj kvalitet til vores nyhedsbreve, web og sociale medier, og vi kan se, at synligheden virker. Vi har en god løbende dialog, som er med til at forstærke samarbejdet.”

Resultatet er større synlighed og udbredelse

Digital kommunikation og online markedsføring hjælper Sparringspartnerne med at udbrede kendskabet til det professionelt netværk, og foreningen når ud til stadig flere kommuners iværksættere og SMV’er.

Foreningens tilbud er et supplement til de offentlige erhvervstiltag og kommunale erhvervsservices, hvor erfarne erhvervsfolk stiller deres kompetencer og netværk til rådighed for at skabe endnu flere gode lokale arbejdspladser.

”Vi vil gerne fremstå som et seriøst netværk med et godt omdømme. Med Grønbechs hjælp er vi godt på vej, da vi er blevet mere synlige i den bredere offentlighed. Jeg ser frem til et videre længerevarende samarbejde, hvor vi fortsat skaber synlighed om vores netværk,” siger Niels Buchholst.