Fake news udhuler de sociale mediers troværdighed

Europæernes tillid til nyheder i traditionelle medier er større end tilliden til nyheder på sociale medier. Det viser en dugfrisk Eurobarometer-undersøgelse – ”Trust in Media 2017”.

Undersøgelsen viser, at flere sætter spørgsmålstegn ved rigtigheden af, hvad de ser og læser online. Radio og TV er stadig de mest troværdige medier i hele Europa. Radio opleves som troværdig af 59 procent af EU-borgerne, tæt efterfulgt af TV med 50 procent. I de seneste fem år er tilliden til begge medier vokset over hele Europa.

Tilliden til nyheder i trykte medier stiger

Tillid til de trykte medier er steget i løbet af de seneste fem år, selvom de generelt ikke ses som pålidelige medier i de fleste europæiske lande.

Til gengæld mener kun 36 procent af EU-borgerne, at de kan stole på internettet. Kun 21 procent af EU-borgerne siger, at de har tillid til sociale medier. I alle lande er dem, som ikke stoler på sociale medier, flere end dem, som stoler på sociale medier.

Eurobarometer-undersøgelsen viser også de enkelte mediekategoriers nettotillid – det vil sige andele af borgere, som mener, man kan have tillid til mediet, minus dem, som mener, at man ikke kan.

Danskernes nettotillid til traditionelle medier er stor
– og meget lille til sociale medier

Nettotilliden til radio i Danmark er 60 – dvs. der er 60 procent flere, som har tillid end mistillid til radio i Danmark (25 i EU). For TV er nettotilliden i Danmark 46 (4 i EU), mens nettotilliden til trykte medier er 20 i Danmark (-2 i EU), nettotilliden til internet i Danmark er -9 (-12 i EU). Sociale medier har en nettotillid på -46 i Danmark (-38 i EU).

PR kan styrke troværdigheden

”Trust in Media 2017” bekræfter det, som vi allerede ved. Og vores kunder mærker det, når positiv omtale i radio, TV og trykte medierne giver stolthed blandt medarbejderne. Eller når en større artikel i et landsdækkende medie giver travlhed på telefonen, fordi flere nye kunder og samarbejdspartnere får øje på deres virksomhed.

Hos Grønbech er vi eksperter i at hjælpe virksomheder med at få deres gode historier fortalt i dagblade, fagblade, magasiner og elektroniske medier. I 2017 sørgede vi for mere end 600 redaktionelle omtaler af vores kunder.

Læs mere om PR

Ny kommunikationsrådgiver

Med John Thorup som ny seniorkommunikationsrådgiver styrker vi igen bureauets kompetencer indenfor strategisk rådgivning, storytelling online og PR. ”Jeg er

Læs mere »