Tagpap på dagsordenen

En svag kontrol og lemfældig omgang med ikke-godkendte tagpapmaterialer vækker bekymring blandt byggeriets aktører, der efterspørger mere kontrol.

Den ineffektive markedskontrol, som Energistyrelsen har ansvar for, ønsker Tagpapbranchens Oplysningsråd at bringe til debat.

Tagpapbranchens Oplysningsråd tager desuden sagen i egen hånd og indfører en ny frivillig kontrolordning, TOR Godkendt, der skal værne om tilliden til tagpap hos byggeriets aktører.

Grønbech bistår med strategisk rådgivning og er ansvarlig for at udarbejde pressemateriale, der både sikrer, at den manglende kontrol kommer på dagsordenen, og at den nye kontrolordning får omtale.

Grønbech håndterer al pressekontakt og sikrer omtale af historien i udvalgte medier.

Resultater

TORs holdninger og den nye kontrolordning får 32 omtaler i fagmedier, og TOR får samtidig Energistyrelsen i tale om kontrollen.