Engagement på Facebook

Med en vellykket Facebookkampagne har Grønbech hjulpet hf2net.dk med at gøre elever og forældre opmærksomme på, at det nu er muligt at gå på hf efter 9. klasse.

På baggrund af en fokusgruppe med eleverne og en Voxmeterundersøgelse med forældrene udviklede vi seks Facebook-opslag med GIF animationer. Animationerne blev målrettet eleverne, elevernes mødre og elevernes fædre, da vores research viste, at de havde forskellige interesser i uddannelsen. Fædrene fokuserer på jobmuligheder, mødrene på uddannelsesmuligheder og eleverne selv på at få opfyldt deres drømme.

Hf2net.dk er et samarbejde mellem ti hf-institutioner i hele Danmark, som alle har den toårige hf-uddannelse som centralt arbejds- og interesseområde. Grønbech har hjulpet netværket med kommunikation, PR og Public Affairs siden 2009.

Resultater:
Grønbechs målrettede kampagne skabte stor aktivitet på Facebook i form af likes, delinger og kommentarer. Kampagnen endte med at bruge 66 procent af budgettet og have en langt større rækkevidde end forventet. Over 600.000 så annoncerne, som udløste over 16.000 interaktioner og mere end 7.500 klik.

Ole Vadmand fra Efterslægten beskriver, hvordan ”kampagnen var uhyre professionel”, og Lars Bjerg Nielsen fra Herning HF og VUC fortæller, at ”animationerne virkede rigtig godt. Budskaberne ramte plet, så kampagnen gik rent ind.”