Markedsføring med nyhedsbrev

Nyhedsbreve til dine medarbejdere, kunder, samarbejdspartnere og andre interessenter er med til at minde alle om jeres virksomhed. I nyhedsbreve får du også fortalt de gode historier om jeres arrangementer, produkter, services, resultater, mennesker og forskellen, som I gør.

Grønbech hjælper blandt andet Sparringspartnerne, som er en forening, der giver gratis sparring til iværksættere og SMV’er. Foreningen markedsfører sig med nyhedsbreve til sit professionelle netværk.

”Vores overordnede mål er, at vores nyhedsbreve når så bredt ud som muligt. Vi er især interesseret i at nå ud til de virksomheder, der kan have gavn af et sparringsforløb. De skal inspireres til at deltage i vores netværksmøder og arrangementer, hvor de bliver præsenteret for sparringscases og får relevante værktøjer, der kan gavne forretningen,” fortæller Niels Buchholst, som er formand for Sparringspartnerne.

Nyhedsbreve er generelt gode til at give synlighed, online aktivitet og andet engagement. For Sparringspartnerne er nyhedsbrevene primært effektiv markedsføring af foreningens arrangementer. I nyhedsbrevene er der link til program og tilmelding for foreningens mange møder, workshops og konferencer.

”Nyhedsbrevene giver os mange tilmeldinger til vores arrangementer. Der plejer at komme op mod 100 mennesker til vores årsmøder, hvoraf mange har læst nyhedsbrevene. Lige netop derfor har markedsføring af vores arrangementer i nyhedsbrevene stor betydning for os,” fortæller Niels Buchholst.

Der er mange hundrede modtagere af Sparringspartnernes nyhedsbreve, og hver udgivelse læses af hver tredje modtager, ligesom en stor andel af læserne klikker på links.

Nyhedsbrev gavner foreningens image

Nyhedsbreve hjælper Sparringspartnerne med at nå ud med foreningens budskaber og skabe synlighed omkring foreningens aktiviteter. Men det gavner også foreningens image og gennemslagskraft.

”Det er vigtigt for os at give et tydeligt billede af de aktiviteter, som vi har i foreningen. Nyhedsbrevene giver os synlighed og image ved at vise, hvem vi er, og hvilke aktiviteter vi gennemfører,” fortæller Niels Buchholst.

Sparringspartnernes nyhedsbrev er også attraktivt for foreningens samarbejdspartnere, medlemmer og de virksomheder, som foreningen hjælper med sparring. Derfor er der stor interesse fra alle sider til at bidrage med historier og indhold til nyhedsbrevene. Nyhedsbrevene indeholder – ud over omtale af kommende arrangementer – også aktuelle temaer, cases, og portrætter, som læserne kan relatere til.

Alt i alt får foreningen god respons og tilkendegivelser fra læserne. Niels Buchholst fortæller:

”Vi får rigtig gode anmeldelser af vores nyhedsbreve. Der er flere, som skriver spontant, at de har læst nyhedsbrevet og synes, at det er spændende og relevant.”

Et inspirerende samarbejde skaber gode resultater

De gode resultater kommer af et inspirerende samarbejde. Formand for Sparringspartnerne, Niels Buchholst fortæller, at han nyder at mødes med sine kontaktpersoner hos Grønbech og udvikle på nyheder, arrangementer, og andre tiltag i foreningen. Han fortæller om samarbejdet med Grønbech:

”Vi har en god dialog og mødes jævnligt, hvor vi taler om samarbejdet, udvikler nye ideer og kastet mange bolde op i luften. Det værdsætter jeg rigtig meget. De fysiske møder er guld værd i mine øjne. Der kommer så mange kreative ideer på banen, som jeg synes er helt fantastisk.”

Han fortsætter:

”Samarbejdet med Grønbech er fremragende. Bureauet leverer en faglighed af høj kvalitet til vores nyhedsbreve, og vi kan se, at synligheden virker.”