Nyt sponsorkoncept til Nyvang

Grønbech har leveret ny sponsorstrategi til Andelslandsbyen Nyvang, som er et historisk oplevelsescenter.

Strategien er tredelt og indeholder for det første tilbud til lokale og regionale sponsorer, som tilbydes lokal synlighed og et professionelt faciliteret erhvervsnetværk. For det andet laugsponsorater til organisationer, der identificerer sig med et af de mange faglige laug, som findes i Andelslandsbyen Nyvang. Sponsorer kan med et laugsponsorat støtte den faglige tradition, som de hver især repræsenterer. For det tredje partnerskaber med store virksomheder, som selv er funderet i andelsbevægelsen.

Grønbech har desuden lavet indhold og design til præsentationsmateriale til sponsorerne.

Resultater

Nyvang har nu en fastlagt strategi for sponsorarbejdet. Fremadrettet bliver jagten på nye sponsorer og fastholdelse af sponsorer mere målrettet og effektiv. Konceptet bliver implementeret i 2016, og Grønbech bistår med løbende rådgivning og justeringer.